Anasayfa
ÜRÜN Grupları
 Sepetim

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1:Sözleşmenin Tarafları

Satıcı: Süs Atölyesi  Adres: -  İletişim: -
E-mail:bilgi@susatolyesi.com


Alıcı: Müşteri

Madde 2: Sözleşmenin Konusu

İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.susatolyesi.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik Hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.Alıcı, satışa konu mal ve hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli,teslimat koşulları, vs. satışa konu mal ve hizmet ile ilgili ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.hazirreklamurunleri.com  sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3:Sözleşme Tarihi  
Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme alıcı tarafından .... tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası alıcının mail adresine gönderilecektir.

Madde 4: Mal/Hizmetin Teslimi Sözleşmenin İfa yeri ve Teslim Şekli
Mal/hizmetalıcının teslimini talep etmiş olduğu .....adresinde .....'a teslim edilecektir.